Al reducir spojna čaura 10-35kV bez pregrade

PO SIMELU (BEZ PREGRADE)

• Materijal: Aluminijum 99.5%

• Površina: Hemijski pasivizirana

• Namena: Koristi se za srednji napon 10-35kV

• Presovanje: Šestougaono

Prateći dokument
PRATEĆI DOKUMENT