Al reducir spojna čaura 10-35kV sa pregradom

PO SIMELU (SA PREGRADOM)

• Materijal: Aluminijum 99,5%

• Površina: Hemijski pasivizirana

• Namena: Koristi se za nenapregnute veze niskog i srednjeg napona

• Presovanje: Dubokim utiskivanjem u zatvorenoj matrici

Prateći dokument
PRATEĆI DOKUMENT