Bimetalna Al - Cu kablovska papučica

Bimetalna Al - Cu kablovska papučica

• Dimenzije aluminijumskog dela čaure po DIN-u 46329

• Dimenzije bakarnog dela čaure po DIN-u 46235

• Materijal: Aluminijum 99.5%, Elektrolitički bakar

• Površina: Hemijski pasivizirana (na poseban zahtev elektro kalaisana)

• Namena: Koristi se za nenapregnute veze niskog i srednjeg napona

• Presovanje: Šestougaono

Prateći dokument
PRATEĆI DOKUMENT