Cu spojna čaura 10-35kV

Cu spojna čaura 10-35kV

• Materijal: Elektrolitički bakar

• Površina: Hemijski pasivizirana, na poseban zahtev i elektro kalaisana

• Namena: Koristi se za nenapregnute veze napona 10-35kV

• Presovanje: Šestougaono

Prateći dokument
PRATEĆI DOKUMENT