Cu spojna čaura 10kV, DIN 46267 - TEIL 1

• Materijal: Elektrolitički bakar

• Površina: Pasivizirana (na poseban zahtev elektro kalaisana)

• Namena: Koristi se za nenapregnute veze niskog i srednjeg napona 

• Presovanje: Šestougaono

Prateći dokument
PRATEĆI DOKUMENT