Cu spojna čaura - konusna 1-10kV

Cu spojna čaura - konusna 1-10kV

• Materijal: Elektrolitički bakar

• Površina: Hemijski pasivizirana (na poseban zahtev elektro kalaisana)

• Namena: Koristi se za nenapregnute veze niskog i srednjeg napona u podzemnim pravim spojnicama. Takođe se upotrebljava i sa pregradom za prelaz sa plastičnih na papirne kablove. 

• Presovanje: Šestougaono

Prateći dokument
PRATEĆI DOKUMENT