Elektromotorni podizač MMS-370

Primena
 

Elektromotorni podizač je specijalno proizveden za otvaranje i zatvaranje klirit-svetlosnih kupola. U mnogim proizvodnim halama, u kojima se u toku proizvodnog procesa razvijaju štetna isparenja ili dolazi do velike koncentracije prašine, najjednostavniji način za provetravanje je preko otvora na krovu.

 

Opis
 

Elektromotorni podizač, pored elektromotora, sadrži i mehaničke delove za pretvaranje obrtnog kretanja elektromotora u pravolinijsko kretanje, kao i delove za pričvršćivanje podizača za kupolu i zid.
 

Obrtno kretanje elektromotora se pretvara u pravolinijsko pomoću para zupčastih remenica, pužnog reduktora i zavojnog vretena.
 

Podizač tipa MMS ima mogućnost podizanja od 370mm uz savlađivanje maksimalne sile od 150N. Masa podizača iznosi m=3,5kg. Osnovne mere u mm i izgled podizača dati su na slici:

EMP 370