Izolovana odvojna stezaljka 1kV IOS - 4

Izolovana odvojna stezaljka IOS-4 je vijčanog tipa. Sastoji se iz dva metalna kontakt-na dela i pripadajućih vijaka. Kontaktni metalni delovi, sa nazubljenom kontaktnom površinom za spajanje, kao i pripadajući vijci smešteni su u kućištu od izolacionog materijala koje sadrži dva dela - donji i gornji deo (poklopac). Stezaljka je ispunjena kontaktnom mašću koja obezbeđuje dobro održavanje električnog kontakta u toku eksploatacije pošto sprečava stvaranje oksidnog sloja.

Stezaljka tip IOS-4 predviđena je za preseke provodnika 70/4x16 mm2.

Masa stezaljke iznosi 0,136 kg.