Kablovska glava za spoljašnju montažu KGTs.10kV

Kablovska glava KGTs-10 primenjuje se kod spoljašnje montaže za završavanje energetskih trožilnih kablova sa izolacijom od impregnisanog papira, sa bakarnim ili aluminijumskim provodnicima preseka do 240 mm², nazivnog napona 10 kV.

Kablovska glava omogućava vizuelnu kontrolu nivoa uljne mase. Učvršćenje na konzolu vrši se pomoću dva zavrtnja M12 na rastojanju od 140 mm. Montaža kablovske glave je brza i jednostavna bez upotrebe specijalnog alata.

Pravilno montirana, prema montažnom uputstvu, osigurava trajan i siguran pogon.

Priključak kablovske glave na električnu mrežu izvodi se stezaljkom.

Masa kablovske glave bez pribora i visokonaponske uljne mase iznosi G=8,7kg

.
Prateći dokument
PRATEĆI DOKUMENT