Kablovska glava za spoljašnju montažu KGVsz 35kV

 

Kablovska glava KGVsz. 35kV

Kablovska glava za spoljašnju montažu KGVsz 35kV

 

Kablovska glava KGVsz 35 koristi se za završavanje energetskih troolovnih kablova sa izolacijom od impregniranog papira sa bakarnim ili aluminijumskim provodnicima preseka do 240 mm2, nazivnog napona 35 kV. Kablovska glava omogućava
vizuelnu kontrolu nivoa uljne mase. Učvršćenje na
konzolu vrši se pomoću dva zavrtnja M12 na
rastojanju od 100  odnosno 260 mm.
Montaža kablovske glave je  jednostavna.

 

Pravilno montirana, prema montažnom uputstvu osigurava
trajan i siguran pogon.
Priključak kablovske glave na električnu mrežu
izvodi se stezaljkom prikazanom na slici u dokumentaciji.

 


Masa kablovske glave bez pribora i visokonaponske uljne mase iznosi G=13 kg.

 

Download
DOKUMENTACIJA