32.Cu kompresiona papučica DIN 46235

32.Cu kompresiona papučica DIN 46235

• Materijal: Elektrolitički bakar

• Površina: Hemijski pasivizirana (na poseban zahtev elektro kalaisana)

• Namena: Koristi se za niski i srednji napon, spoljašnja montaža

• Presovanje: Šestougaono

• Izrada - Pun materijal sa barijerom

Prateći dokument
PRATEĆI DOKUMENT