Kablovska glava KGUr za reparaciju TEP završnica za unutrašnju montažu na kablovima NPO i IPO sa izolacijom od impregnisanog papira, nazivnog napona 12kV

Kablovska glava KGUr za reparaciju TEP završnica            Reparatur kablovska glava KGUr-10, koristi se kao zamena za TEP-kablovske glave za untrašnju montažu,kao završnica energetskih trožilnih kablova sa izolacijom od impregnisanog papira, sa Cu ili Al provodnicima, nazivnog napona 12kV. Opseg primene je za okrugli provodnik do 240mm², a za sektorski do 185mm².

 

          Reparatur glava sadrži:  siluminsku prirubnicu sa odgovarajućim zavtrnjima i gumenim dihtungom ;  transparentno telo glave izrađeno od specijalne mase otporne na lomljenje, starenje, visoke temperature i ulje; 3 komada providnih creva, takođe  otpornih na sve pomenuto i  puzajuće struje. U priboru se isporučuju i 3 komada gumenih čaura i obujmica za zaptivanje creva i 2kg VUM ulja ( visoko naponska uljna masa).    

 

       Ova glava omogućava zamenu stare TEP glave bez oštećenja ili sečenja postojećeg kabla.

 

       Montažu treba izvesti prema uputstvu proizvođača