Naslovna

O NAMA

   MMS-JAGODINA d.o.o. je preduzeće koje se bavi proizvodnjom kablovskog pribora i opreme. Osnovano je 1985.g. kao zanatska radionica Miroslava Miloševića iz tadašnjeg Svetozareva, po čijim anagramima nosi ime.

Tel/fax +381-35-8225-587, mob. 063-612-011, E-mail: office@mms-jagodina.com


   Od 1997. godine preduzeće vodi ćerka Ljiljana Rašić, dipl.ing.metalurg i njen suprug Ljubiša Rašić, dipl.ing.mašinstva. U periodu od 1977. do 2004. godine, u okviru radionice, obezbeđena su brojna osnovna sredstva, mašine, plac sa objektom, trafostanica, atestirani proizvodi itd. Septembra 2004.g. SZTR menja status u d.o.o." MMS - JAGODINA".

 

ŠTA RADIMO?

   Osnovna delatnost preduzeća je proizvodnja kablovskog pribora i opreme, uglavnom za srednje i visokonaponske kablove i proizvodnja raznih mašinskih delova i uređaja za sopstvene, ali i za potrebe trećih lica.

 

OSNOVNI PROIZVODI

  •  Kablovska glava za unutrašnju montažu - KGTu.10kV
  •  Kablovska glava za spoljašnju montažu - KGTs.10kV
  •  Prava spojnica - KS-43,10kV
  •  Prava spojnica - KS-53.10kV
  •  Prava spojnica - KS-64.10kV
  •  Prava spojnica - KS-1150,10kV
  •  Prava spojnica - KS-1350, 20kV
  •  Prava spojnica - KS-1640HE.35kV
  •  Kablovska glava - KGVsz. 35kV
  •  Izolovane odvojne stezaljke za samonosivi kablovski snop 1kV ,IOS - 1 ; IOS - 2; IOS-4
  •  Bimetalne AlCu , Al i Cu  spojne čaure i papučice
  •  Univerzalne spojne čaure i papučice sa zavrtnjima
  •  Elektromotorni podizač za krovne prozore na halama
  •  Rasteretni uređaj za zamenu lančanih izolatora na nadzemnim vodovima

 

 

 

Svi proizvodi se rade prema odgovarajućim domaćim i inostranim standardima i tehničkim propisima.
Atestirani su u renomiranim ustanovama: INT "N.Tesla", Institut "Vinča" i Mašinski fakultet u Kragujevcu.
Da bi osigurala stabilnost kvaliteta u proizvodnji, "MMS" je uspostavila svoj rad prema standardu
SRPS ISO 9001:2008 i IQnet ISO 9001:2008