Kontakt

 

   MMS-JAGODINA d.o.o.  
   Vinorački put bb
   Trnava  
   35000 Jagodina

   Tel/fax 035-8225-587

e-mail: office@mms-jagodina.com
 


Prikaži MMS JAGODINA na većoj mapi

                             PODACI  O  IDENTIFIKACIJI

 

1.

Pun naziv firme

      „ MMS-JAGODINA “ d.o.o.

 Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge

2.

Adresa i sedište firme

 35000 Jagodina, Trnava, Vinorački put bb

3.

Poreski identifikacioni broj   PIB

 SR103496090

4.

EPPDV

 127340667

5.

Ovlašćeno lice

 Ljiljana Rašić, dipl.ing.

6.

Broj telefona

 ++381-35-8225-587,  063-612-011

7.

Broj faxa

  ++381-35-8225-587

8.

E-mail

 office@mms-jagodina.com

9.

Šifra delatnosti

   2712     (31200)

10.

Broj  tekućeg  računa

 155-8074-38, HALKBANK A.D. BEOGRAD

11.

Obveznik PDV

 DA

12.

Matični broj

 17581953