Al spojna čaura za različite poprečne preseke 10-35kV sa pregradom

• Materijal: Aluminijum 99,5% 

• Površina: Hemijski pasivizirana 

• Namena: Koristi se za srednji napon 10-35kV

• Presovanje: Šestougaono

Prateći dokument
PRATEĆI DOKUMENT