Kablovska glava za unutrašnju montažu KGTu.10kV

Kablovska glava  KGU za unutrašnju montažu na kablovima NPO i  IPO sa izolacijom od impregnisanog papira, nazivnog napona 12kV

 

Primenjuje se kod unutrašnje montaže za završavanje energetskih trožilnih kablova sa izolacijom od impregnisanog papira, sa bakarnim ili aluminijumskim provodnicima, nazivnog napona 10kV.

 

Koristi se za okrugli provodnik do 240mm2, a za sektorski do 185mm2.

 

Kablovska glava omogućuje vizuelnu kontrolu nivoa uljne mase.

 

Učvrćšenje na konzolu vrši se pomoću dvodelne obujmice sa dva zavrtnja M8. Isporučuje se sa potrebnim priborom za montažu.

 

Montaža kablovske glave je brza i jednostavna bez upotrebe specijalnog alata. Pravilno montirana kablovska glava osigurava trajan i siguran pogon. Montažu treba izvesti prema montažnom uputstvu proizvođača.

 

 

 

 

 

 

 

Pozicije na skici KGU:

 

1. Kablovska papučica - 3 kom ( posebno se poručuje)

2. Obujmice za creva – 3 kom.

3 .Gumene čaure za zaptivanje creva – 3 kom.      

4. Transparentna creva - 3 kom.

5. Transparentno telo kablovske glave samesinganim zavrtnjem za nalivanje ulja

6. Dvodelna obujmica za pričvršćenje glave u trafou

7. Zavrtanj za pričvršćenje kablovske glave na konzolu u trafou

8. Zavrtanj za ispuštanje ulja

9. Uvodni levak od kalajisanog bakarnog lima