Rasteretni uređaj za zamenu lančanih izolatora na nadzemnim vodovima 35 - 110 kV

Opšti podaci:

 

  • Služi za zamenu izolatora tipa KT120, U160PS i drugih na nadzemnim vodovima
  • Uređajem se mogu menjati središnji i krajnji izolatori u lancu
  • Kod zamene krajnjih izolatora dodaju se specijalni umeci
  • Pri poručivanju navesti tip izolatora za koji se uređaj koristi
  • Svaki uređaj se ispituje zateznom silom od 63kN
  • Težina rasteretnog uređaja je oko 25kg
  • Uz uređaj se isporučuje račna

Rasteretni uređaj za zamenu lančanih izolatora na nadzemnim vodovima 35 - 110 kV

Rasteretni uređaj