Al spojna čaura 10kV, DIN 46267 - TEIL 2

Al spojna čaura 10kV, DIN 46267 - TEIL 2

• Materijal: Aluminijum Al 99,5%

• Površina: Pasivizirana (na poseban zahtev elektro kalaisana)

• Namena: Koriste se za nenapregnute veze za niski i srednji napon

•Presovanje: Šestougaono

Prateći dokument
PRATEĆI DOKUMENT