Bimetalni Al - Cu kontaktni završetak

Bimetalni Al - Cu kontaktni završetak

• Materijal: Aluminijum 99.5%, Elektrolitički bakar

• Površina: Hemijski pasivizirana (na poseban zahtev galvanski kalaisana)

• Namena: Koristi se za srednji i niski napon

• Presovanje: Duboko utiskivanje u zatvorenoj matrici (SIMEL)

Prateći dokument
PRATEĆI DOKUMENT